شمیم ادب
علمی،آموزشی،فرهنگی،اجتماعی

 

هرگاه در یک گروه اسمی بیش از یک اسم وجود داشته باشد،تنها یکی از آنها هسته است وآن اسمی

است که معمولاًمفهوم اصلی گروه اسمی را تشکیل می دهد .  

برای تشخیص آن با ید به موارد زیر توجّه کرد.  

1- اگر گروه اسمی جایگاه نهاد را اشغال کند ،فعل جمله از نظر شخص وشمار تنها با اسمی مطابقت

می کند که نقش هسته را بر عهده دارد. 

مثال:«  دبیران مدرسه ی ما فردا در یک جلسه ی عمومی شرکت خواهند کرد .» 

در این جمله گروه اسمی "دبیران مدرسه ی ما "نقش نهاد را دارد واز سه واژه تشکیل شده است که فعل

 جمله تنها با واژه ی "دبیران"مطابقت دارد . 

2-ملاک دیگر برای تشخیص هسته ی گروه اسمی این است که معمولاًاولین واژه ای که در گروه اسمی

نقش نمای اضافه می گیرد ،هسته است .

مثال :"آن دو درخت تنومند همسایه "

3- اگردر گروه اسمی هیچ کدام از واژه ها  نقش نمای اضافه ندارند ،هسته آخرین واژه است . 

مثال :این چند دانش آموز 

                    هسته

  که  اگر آن را گسترش دهیم ،دانش آموز اولین واژه ای است که نقش نمای اضافه می گیرد . 

"این چند دانش آموز ِ زرنگ"

             هسته
تاریخ: شنبه 28 آذر 1394برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 

گروه اسمی چیست ؟                     

به اسم های موجود در یک جمله گروه اسمی می گویند .

گروه چیست ؟ گروه در این جا به معنای اصطلاحی که تا کنون با آن سر و کار داشته اید نیست . یعنی مثلاً ما در زندگی خود تا زمانی که چند چیز در کنار هم قرار نگیرند ، به آن گروه نمی گوییم . مثلاً  ما به مجموع چند نفر گروه می گوییم . ولی هیچ گاه به یک نفر گروه نمی گوییم.

توجّه : گروه در زبان فارسی چنین معنایی ندارد . یعنی ما به یک کلمه ( اسم ) هم گروه می گوییم و به یک اسم با وابسته های آن نیز یک گروه می گوییم .

مثال : " مداد" یک گروه اسمی است . " مداد مشکی" هم یک گروه اسمی است . " چهار مداد مشکی" هم یک گروه اسمی است .

توجّه : در هر گروه یک هسته وجود دارد و ممکن است یک یا چند وابسته نیز وجود داشته باشد .پس وجود هسته اجباری و لازم و وجود وابسته اختیاری است .

چگونه یک اسم را در جمله تشخیص دهیم ؟

به این جمله دقت کنید :

من برای خرید کفش به بازار رفتم .

سوال : به نظر شما چند گروه اسمی در این جمله هست ؟

پاسخ : 3 گروه

1- من      2- خرید کفش    3- بازار

من ، نهاد است و نهاد همیشه یک گروه اسمی است .

خرید کفش ، پس از حرف اضافه ی " برای " قرار گرفته و متمم است . که "خرید " در این جا هسته و "کفش " وابسته است. 

بازار ، پس از حرف اضافه ی " به " قرار گرفته و متمم است .

می دانیم که متمم ها همیشه اسم هستند . در کل کلماتی که در نقش های مختلف ( متمم ـ مفعول ـ قید ـ مسند ) قرار می گیرند ، اسم هستند .پس شما اگر بتوانید نقش ها را تشخیص دهید گروه ها را هم تشخیص داده اید . حال چگونه هسته و وابسته را از هم تشخیص دهیم .

1- خرید کتاب :اگر کلماتی را دیدید که با کسره به کلمه ی پس از خود متصل می شوند ، هسته هستند .

یعنی در یک گروه اولین کلمه ای که کسره می گیرد " هسته " و بقیه ی کلمات وابسته هستند .

مثال : در گروه " مداد مشکی من " مداد ، هسته و بقیه ی کلمات وابسته هستند . مشکی وابسته و من وابسته ی وابسته است .

سوال : در گروه " این خانه ی بزرگ " هسته و وابسته را مشخص کنید ؟

پاسخ : هسته ←  خانه          وابسته ی پیشین ← این            وابسته ی پسین ← بزرگ

 

نتیجه : پس وابسته ها پیش یا پس از اسم قرار می گیرند . از همین رو زبان شناسان وابسته های را به دو گروه تقسیم می کنند .

1- وابسته های پیشین               2- وابسته های پسین

وابسته های پیشین

 صفت اشاره) مانند :  این ، آن ، همین ، همان ، چنین ، چنان ، آن گونه ، این گونه  و .... .

این کتاب ، آن دوست ، همین خانه ، همان مداد ، همین ماشین ، چنین مردی ، چنان کاری

دقت کنید ، این کلمات زمانی صفت هستند که همراه اسم به کار روند و گرنه به تنهایی ضمیر هستند .

مثال : برادرم آن را برداشت . در این جا کلمه ی " آن " به یک چیزی که نامش نیامده اشاره دارد ، یعنی به جای آن کلمه آمده است و ضمیر نام دارد . ولی اگر بگوییم " برادرم آن ساعت را برداشت " آن صفت است زیرا همراه یک اسم ( ساعت ) به کار رفته است . 

نکته: هرگاه بعد از واژه های اشاره شده مکث کوتاهی شود ، یعنی بتوانیم بعد از آن ها  نشانه ی " ، " بگذاریم باز واژه ی مورد نظر «ضمیر اشاره» است.

   مثال:   این   ،    مجید است .

صفت پرسشی ) هرگاه واژه های « کدام ،کدامین، چه ،چگونه ،چطور، چه جور ،چه سان، چه قدر، چه اندازه ،چه مقدار ،چند، چندم ،چندمین ،هیچ و....» همراه با اسم بیایند «صفت پرسشی» نامیده می شوند. اما اگر با اسم یا جانشینان آن همراه نباشد «ضمیر پرسشی» هستند.

 مثال:   کدام  کتاب  را دوست داری؟  ( صفت اشاره )                  کدام را دوست داری ؟ ( ضمیر اشاره )

3)  صفت  مبهم: هرگاه نشانه های مبهم « هر،همه،هیچ،فلان، چندین، خیلی، کمی، بسیاری، اندکی ،قدری، برخی، بعضی ،پاره ای، چندان ،...» همراه اسم یا جانشینان اسم ذکر شوند، «صفت مبهم» اند و اگر بدون همراهی اسم و جانشینان اسم ذکر گردند «اسم مبهم» اند.

 

 

 مثال:           همه ی مردم    آمدند . همه همراه با اسم است پس ← صفت مبهم

 

                       همه   ،  آمدند . همه ، همراه با اسم نیست پس ← ضمیر مبهم

 

نکته:هرگاه « چند، چندین ، هیچ» مفهوم پرسشی داشته باشند دیگر نشانه مبهم نیستند و صفت پرسشی به حساب می آیند .

 

                  مثال:           هیچ   عاقلی     را      می شناسی؟

همچنان که مثلاً  کلمه ی " چه " می تواند ضمیر پرسشی یا ضمیر تعجبی باشد . به مثال ها توجه کنید .

چه کتابی خریدی ؟ چه ، صفت پرسشی است .

چه کتاب زیبایی ! چه ، صفت تعجبی است .

یعنی در تشخیص این گونه مباحث باید به معنا توجه لازم و کافی کرد .

 4) صفت تعجبی:هرگاه واژه های «چه، ،عجب،چقدر» همراه اسم یا جانشینان اسم باشند«صفت تعجبی» هستند و اگر به تنهایی بیایند ، «ضمیر تعجبی» اند.

 

 مثال:     چه کار خوبی کردی !  چه وابسته ی پیشین و صفت تعجبی است .کار هسته است .

 

                  چه کردی !  کار هسته است . و به قرینه لفظی حذف شده است . ما در درسی دیگر حذف به قرینه را توضیح خواهیم داد .

 

 

 5) صفت شمارشی: 
الف)صفت شمارشی اصلی:هر گاه اعداد یک تا بی نهایت با اسم یا جانشینان اسم همراه گردند ، «صفت شمارشی» اصلی اند و اگر به تنهایی بیایند «ضمیر شمارشی»اند  

 

 مثال   :  یک مسلمان نباید دروغ بگوید . یک وابسته پیشین و صفت شمارشی اصلی است .

 

ب) صفت شمارشی ترتیبی:صفتی است که با لفظ «-مین» یا «-م» همراه است . صفتی که با «_مین» همراه می شود  وابسته پیشین و صفتی که با « -م» همراه می شود وابسته پسین است.

 

 مثال:    چهارمین سال تولد برادرم را جشن گرفتیم . سوم وابسته ی پیشین و صفت شمارشی است . سال هسته است .

 

   خرداد ، ماه سوم سال است . سوم وابسته ی پسین و صفت شمارشی است .ماه هسته است .

  6) صفت عالی :همه ی صفت هایی که وند «ترین»را به دنبال دارند «صفت عالی» هستند

 

 مثال:          دیدن  او  بزرگ ترین آرزوی من است . بزرگ ترین وابسته ی پیشین و آرزو هسته است .

 

 7) شاخص: عناوین و القابی را می گویند که پیش از اسم می  آیند . شاخص ها بی هیچ فاصله ای در کنار هسته قرار می گیرند و خود اسم یا صفت هستند و می توانند در جای دیگری هسته گروه اسمی باشند .

 

  مشهور ترین شاخص ها عبارتند از : آقا ، خانم،استاد، حاجی خواهر، برادر، عمو ،عمه ، خاله، تیمسار، سرلشکر، کدخدا، مهندس ، دکتر ، امام  ، شهید و...

 

 

 
تاریخ: شنبه 28 آذر 1394برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي
ارسال توسط حميدرضارضايي

  دانلود
تاریخ: یک شنبه 22 آذر 1394برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 

درس اول

1-چه کسانی درکلاس جنگل سبزآرزوهای خود را مطرح کردند؟شبنم-دانه-غنچه-جوجه گنجشک-جوجه ی پرستو-جوجه های کبوتران ومعلم.

2-منظورشبنم ازجمله ی(می خواهم آفتاب شوم)چیست؟منظورش این است که می خواهم با گرمای خورشیدبخارشوم وبه آسمان بروم وباخورشید یکی شوم. ویا مثل آفتاب پر نور شوم

3-معلم برای بچه ها چه آرزویی کرد؟آرزوکردهمه ی بچه ها به آرزوهایشان برسند.

 

4-اگر شما در جنگل سبز بودید چه آرزویی می کردید؟آرزوی طبیعتی پایدار

 


ادامه مطلب...
تاریخ: چهار شنبه 4 آذر 1394برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 پاسخ خود ارزیابی ادبیات هشتم

 درس اول ص14 

پاسخ سوال 1:

در اینجا منظور از ((خانه خوب خداست)) خانه مسجد است.

پاسخ سوال2:

((نور))نام خداست و روشنی نشان اوست.منظور این است که وجود خدا سراسر نور است و از تاریکی در وجود او هیچ خبری نیست.

پاسخ سوال3:

بهترین راه شناخت خداوند،شناختن او از طریق موجودات است.زیبایی،پیچیدگی،مهربانی و خشم و ... موجودات،نشانه زیبایی،پیچیدگی،مهربانی و خشم و ... خداوند است؛زیرا هر موجودی در اصل نمود و نمایشگری از وجود خداوند است.
ادامه مطلب...
تاریخ: چهار شنبه 4 آذر 1394برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي
ارسال توسط حميدرضارضايي

 

 

درس اول ص14 

پاسخ سوال 1:

در اینجا منظور از ((خانه خوب خداست)) خانه کعبه است.

پاسخ سوال2:

((نور))نام خداست و روشنی نشان اوست.منظور این است که وجود خدا سراسر نور است و از تاریکی در وجود او هیچ خبری نیست.

پاسخ سوال3:

بهترین راه شناخت خداوند،شناختن او از طریق موجودات است.زیبایی،پیچیدگی،مهربانی و خشم و ... موجودات،نشانه زیبایی،پیچیدگی،مهربانی و خشم و ... خداوند است؛زیرا هر موجودی در اصل نمود و نمایشگری از وجود خداوند است.

 


ادامه مطلب...
تاریخ: شنبه 9 خرداد 1394برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي
تاریخ: شنبه 18 بهمن 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


 

جهت آشنایی دانش آموزان با ضرب المثل ها و تقویت روخوانی آن ها

می توانید از این لینک استفاده کنید...

روی تصویر کلیک کنید.

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

برگرفته از وبلاگ میرکان جناب اقای مرادی نصاری دبیر  محترم ادبیات از شهرستان ایوان  

جا دارد در اینجا از زحمات ایشان به خاطر نوشتن برخی از مطالب و تهیه ی قالب وبلاگ شهرستان تشکر نمایم.

 

 
تاریخ: شنبه 15 آذر 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

لغات مهم درس ادبیات پایه هفتم

 دانش اموزان عزیز با دانستن این لغات معانی شعر و متن های این دروس با امادگی به کلاس تشریف بیاورید.

 لغات مهم  درس ستایش  و الهی نامه خواجه عبدالله انصاری                                                  

 لغات درس زنگ افرینش

  حرم :داخل مکان زیارتی

  گرم: مشغول سر گرم                               غوغا :اشوب و فریاد همهمه

انگار :گویی                                                                   ذره ذره :کم کم 

  ابد: جاودان                                   غلتید:از پهلویی به پهلوی دیگر چرخید

 موضوع  :مطلب                                           دل تنگ: ناراحت  غمگین 

 فارغ  :اسوده راحت                      افق : کرانه های اسمان

 پیغمبر: پیام اور                           گل دسته :  مناره 

 گنبد  :سقف بزرگ که به شکل نیم کره است        زائر : دیدار کننده

    کام : ارزو میل خواسته     

زنجره :سیر سیرک  نوعی حشره که از خود صدا تولید می کند

                                       


 لغات درس زنگ افرینش

 حرم :داخل مکان زیارتی

 گرم: مشغول سر گرم                                   غوغا :اشوب و فریاد همهمه

انگار :گویی                                                                   ذره ذره :کم کم 

 ابد: جاودان                                 غلتید:از پهلویی به پهلوی دیگر چرخید

موضوع  مطلب                                        دل تنگ: ناراحت  غمگین 

فارغ : اسوده راحت                                افق:  کرانه های اسمان

پیغمبر :پیام اور                                       گل دسته  : مناره 

گنبد : سقف بزرگ که به شکل نیم کره است              زائر : دیدار کننده

   کام : ارزو میل خواسته    

  زنجره :سیر سیرک  نوعی حشره که از خود صدا تولید میکند

 

          درس دوم چشمه ی معرفت   

کنجکاوی :جستجو برای یافتن چیزی

   هیجان:برانگیختگی و التهاب درونی

معرفت : شناخت                                           گورا:خوشایند لذت بخش

یقین :اطمینان کامل /قطعی                          عظمت:بزرگی شکوه 

جاذبه :به سوی خود کشنده /جذب کننده   

اعجاز:کاری شگفت و عجیب انجام دادن

مذاب : ذوب شده /گداخته                       

  سیراب :انچه به اندازه اب خورده است

دیرینه : قدیمی                                     

  اداب دان :اگاه به راه ورسم معاشرت زندگی

وداع:خداحافظی                                       

  معصوم:بی گناه وپاک 

زمزمه:خواندن ارام و زیر لب      

     غرور :احساس سربلندی به سبب موفقیت

 

لغات درس سوم نسل اینده ساز نوع نثر ساده و روان  

استعداد:توانایی /قابلیت     

تحلیل:بررسی کردن جزییات یک موضوع

پرشور: دارای عواطف تند

واقعیت: امر واقعی

برخی:بعضی

مطبوعات:روزنامه هاومجلات/جمع مطبوعه

رسانه ها:وسایلی که خبرها و اطلاعات رابه مردم می رسانند مانند رادیو وتلویزیون و روزنامه

 انحراف:دورشدن ازحقیقت چیزی

جبران :باانجام کاری اثر اشتباه را ازبین بردن

پاکدامنی:از گناه دوری کردن / پرهیزکار بودن

پارسایی :پرهیزکاری

صداقت:درستکاری/دوستی

شعور:درک وفهم 

متخصصان:کسانی که درامری تخصص وکارشناسی دارند

اعتراف:اشتباه وخطا خود را به زبان اوردن وآن راپذیرفتن

پشتوانه:پشتیبان 

همت:  پشت کار قوی /اراده /  انگیزه غیرت:مردانگی 

اوایل:جمع اول /اغاز هر چیزی

هیئت: گروه /دسته /جمع 

استحکامات:سنگرها/خاک ریزها و مانند ان ها

برخوردار:بهره مند

بحمدالله:خدا راشکر  

مایه:سبب(مایه افتخار)

ببالد:افتخار کند

شعر خوانی راز شکوفایی

زنهار :آگاه باش              

  گورخانه:مقبره 

مراد:هدف/آرزو

  سر:راز

بستان:بوستان /باغ گل ومیوه

نهفت:پنهان کرد  

جفت:همراه و همنشین

پیش:نزد 

حاصل :فراهم /به دست آوردن

  درس چهارم:بابهاری که میرسداز راه

دوره: زمان و روزگار              شوق:اشتیاق و میل و رغبت فراوان به چیزی

شکوفایی:شکفته شدن/رونق

معمولا: به صورت رایج  

حسرت:افسوس/دریغ/ناراحتی واندوه زیاد

انتقال:جابه جاکردن

پر فراز و فرود:پراز خوشی وناخوشی 

فراز:بالا                 فرود:پایین

وابستگی:به کسی نیازمند بودن

استقلال:مستقل بودن /تابع دستور کسی نبودن

شبیه :مانند

دل خوری :ناراحت شدن

لذت:حالت خوشی که به انسان دست میدهد

زلال:صاف و گورا 

کیمیا:هر چیز کمیاب و دست نیافتنی

گوناگون : مختلف

سرشار :پر /انباشته

علایق :دلبستگی هاجمع علاقه

اندرز : پندو نصیحت

چالاکی:تند بودن

مهارت :استادی /توانایی انجام دادن کاری به نحو شایسته

تصاویر:جمع تصویر/ شکلها

 

 درس پنجم قلب کو چکم رابه چه کسی بدهم 

 اذیت :ازار دادن 

واقعا : به درستی حق : شایسته /سزاوار 

تمام تمام : کامل

معلو م: آشکار

عقلم میرسید : من درست فکر میکردم

 فورا : سریع و زود 

 شلوغ : پرسرو صدا

ولو : پخش و پراکنده

حسابی : کامل /فراوان

رضایت : خشنودی

سعی : تلاش و کو شش

تقصیر :سهل انگاری و کو تاهی

یک عالم : مقدار زیاد/ به اندازه وسعت یک دنیا 

سراسر :همه/ تمام

کثیف: الوده

 عجیب : شگفت انگیز/ شگفت آور

 زور گفتن :ظلم وستم کردن  

 گله :شکایت و دل خوری

مهمان خانه : مسافر خانه

 کلمه های مهم درس ششم علم زندگانی

 

 جرئت:دلیری /شجاعت            

   شاخسار:شاخه های درخت

عجز:ناتوانی                

  توش:مخفف توشه ذخیره/غذای سفر(آذوقه)

نوکار :در این جا بی تجربه/کسی که تازه به کاری مشغول شده باشد.    

  حدیث:سخن داستان (دراین درس نکته وپند)

دمساز:همدم وهمراه/سازگار

هجوم: حمله  ناگهانی /یورش 

فتنه :در این درس به معنی بلا و مصیبت

برومند:با ثمر/میوه دار/پربار

گیتی:جهان   

سست :ضعیف

جو کناری : جویبار  

  بامکی: بام کو چک

لغات مهم  دعای مادر:املا و معانی این درس برای امتحان نیست

بخسب:بخواب

باز ماندن:محروم شدن

درجت:درجه /رتبه  

اولیا: جمع ولی /دوستان خدا

مستجاب:پذیرفته شده /اجابت شده

 

 درس هفتم : زندگی همین لحظه هاست

تردید: شک                                              دقایق:جمع دقیقه 

دل آِزرده :ناراحت                                        اثنا :میانه ها

حیرت :سر گشتگی / شگفت زده شدن             حک کردن : تراشیدن

صاحبان قبور : کسانی که مرده اند و در گور دفن شده اند.

نظر : نگاه /دید گاه                                  خفتن : خوابیدن

اعظم :بزرگ/ بزرگتر                               غفلت : بی خبری

دی : دیروز                                             نامده : نیامده

الکی:غیر جدی /دروغی         اضطراب :نگرانی /پریشان حالی  

  گره از کار دیگران گشودن:کنایه از بر طرف کردن مشکل

مصاحبت :هم نشینی /گفت و گو      اعجاب: شگفتی و تعجب

تامل :اندیشیدن / فکر کردن               عبرت : پند / اندرز

 معانی لغات سفرنامه اصفهان  دا نش اموزان عزیز این درس را روان خوانی کنید و 5 سوال از متن درس در بیا ورید

 قلم زنی :کندن نقش بر روی فلزات       عین:مثل /مانند

از کوره در رفتن : کنایه از خشمگین شدن

طاقت:تاب و توان             عمارت :ساختمان /بنا

پلکیدن :آ هسته و آرام حرکت کرن

هر هر خندیدن : پیوسته و بیهوده خندیدن

تو نخ چیزی رفتن : مشغول و متمرکز در کاری شدن

کلافه شدن : سخت ناراحت شدن

قراضه : خراب / کهنه و فرسوده     حوصله : صبر /تاب و تحمل

از زبان افتادن : کنایه از خسته شدن از پر حرفی /به کنایه نتوانستم حر ف بزنم

توذوق کسی زدن:مایوس و ناامید کردن کسی

بار و بندیل : اسباب و اساس

ناشتایی : صبحانه عازم :‌قصد کننده تک ودو : تلاش و تکاپو

شوفر:راننده ی اتو مبیل در زبان فرانسه

پوز خند:خنده ای به قصد تمسخر  بیتوته :‌شب در جایی ماندن

پر پر زدن دل :کنایه از نهایت اضطراب و بی تابی

او قات تلخی : تند خویی          دیزی : دیگ / آبگوشت

رونق : رواج

مناره :ستونی بلند در مسجد که در آ> اذان میگویند

آهان : بلی/ آری کار دست کسی دادن : برای کسی مشکل درست کردن

علاف: بی کار و سر در گم         عازم : رهسپار

گو شزد نمودن : یاد آوری کردن / تذکر دادن زیز بار رفتن : کنایه از پذیرفتن مسو لیت  لب و لو چه تو هم رفتن :‌کنایه از اخم کردن / غمگین شدن

یک سطل آب سر کسی ریختن :کنایه از کسی را ما یوس و نا امید کردن

درس هشتم نصیحت امام:( ره )

بیزاری:تنفر/بی میلی

قرائت:خواندن 

  ترقی :پیشرفت /برتری یافتن تعالی:بالارفتن    

علامه:بسیاردانا/بسیاردانشمند  

  نشاط:شادمانی         صید:شکار                  شیفته:عاشق  

  وجد:خوشی بسیار/ذوق    نصیب:قسمت        اخلاص:پاکی عقیده   

  عطاکردن:بخشیدن        کسالت:بیماری              عطش:تشنگی   

دار الشفا :خانه ی تن درستی          حجره:اتاق   

ضریح:سازهای که از چوب یا فلزبرسرمقبرهی امامانوبزرگان دین سازند

گشت و گذار :تفریح وگردش

نورچشمان:عزیزان

درس نهم : کلاس ادبیات


چشم دوختن : کنایه از نگاه کردن        جاذبه : گیرایی/جذابیت

دستپاچگی:عجله/شتاب زدگی          جرئت:شجاعت

لحن:آهنگ          مندیش:نیندیش /مخفف میندیش  

پاسی:قسمتی یابخشی از زمان /پاسی ازشب:قسمتی ازشب  

مردم چشم:مردمک چشم           تحسین:آفرین گفتن

نوابغ:جمع نابغه باهوش و زیرک       خرد:کوچک

نظیر :همانند          فراغت :آسودگی        پروا:ترس

تلاوت:خواندن قران              درک:فهمیدن ودریافتن

معانی:جمع معنی  

  چمیدن: به ناز راه رفتن   زنده دلان :هوشیاران /دل آگاهان

روحیه دادن :کنایه از امیدواری وشجاعت ایجاد کردن 

بی نظیر:بی مانند /بی همتا

  واردات :کلاهایی که از خارج کشور به کشور اورده میشود

آراسته :زیبا و مرتب شده 

  ملک وجود :هستی و وجود به سرزمین وملک تشبیه شده است( اضافه تشبیهی )

لبریز:پرو انباشته   

چشم از جهان فرو بست :کنایه از فوت کرد

معظم:بزرگوار

پژوهشگر:جست وجو گر 

نوید: مژده

صالح:درستکار

شعر خوانی گل و گل

محفل : مجلس 

عجوز : سال خورده

   پاره دوز : تعمیر کار کفش    

     محبوب : دوست

حریر : نوعی پارچه نرم    

   مشک : ماده خوشبو که در زیر پوست شکم آهوی نر به دست می آید . 

عبیر:ماده ای خوشبو  از ترکیب مشک و گلاب و زعفران 

دلا ویز :خوب و پسندیده و دلنشین

درس دهم :

عهد و پیمان

عهد : پیمان 

رشته دوستی را قطع نمی کرد :کنایه  از ادامه دادن دوستی است  .

 دوستی به رشته تشبیه شده است

پا ی بند :آن که خود را موظف به انجام امری می داند.

 توصیه : سفارش

موظف : وظیفه ای که هر کس به عهده دارد.

مکث : ایستادن

 حرم مطهر : حرم پاک

صلاح : درستی

هجوم : حمله

کهن سال : قدیمی

صحن : میدان

متواضع : فروتن

عشق به مردم :

رئیس جمهور وقت : رئیس جمهور آن زمان

مطه‍‍ر :پاک و مقدس

صحن :میدان /حیاط

موج جمعیت :جمعیت بسیار زیاد / جمعیت به موج تشبیه شده است

وضع :حالت / وضیعیت

رفتار بهشتی

معین : مقرر/ تعیین  شده

خصلت :ویژ گی / خوی

گرمای محبت

امان :ایمن / آسوده

عیبی :اشکال / ایراد

تحمل : شکیبایی / بردباری کردن

 عابران : رهگذران

انگار : گویا / به نظر

برق خوشحالی : خوش حالی به برق تشبیه شده است / یعنی درخشندگی خوشحالی و شادی

واژ ه نامه روان خوانی برای پیدا کردن معانی بیشتری از لغات میتوانید از واژه یابی که لینک کردم استفاده کنید .

  مهد:گهواره/

رصد خانه :جایی کهخ ستارگان و وضعیت حرکت آنها را بررسی می کنند

مکاتبه :نامه نگاری

تعلم : یاد گرفتن

بر افروخته :روشن

پر خوف :ترسناک

ادیب : نویسنده / سخندان

نجوم : ستاره شناسی

لایق: شایسته

مباحثه :بحث دوطرفه

ناکام : به هدف نرسیده

رونق :رواج

بحث: گفت وگو

تالیف :جمع آوری کردن

طالبان : طلب کنندگان

عالی قدر :بلند مرتبه

فقیه : دانشمند

ظهور :آشکار شدن

رفع:برطرف کردن

طبیب :پزشک

مناظره : گفت و گوی دو طرفه

تحصیل :کسب کردن

تاسیس : بنیان نهادن

احیا : زنده کردن

معانی لغات در س یازدهم

سلمان منا اهل البیت :سلمان از خاندان من است .

پیکر :بدنه

ثمر :نتیجه

حاصل شد : به دست آمد

پیشوا و مقتدا :رهبر

ادبا:جمع ادیب /نویسنده

اعم از :شامل

به نحو احسن:به شکل نیکو

ملل : جمع ملت

مظاهر :نشانه ها

آیین :راه و روش

تکلم :گفت و گو

شایان:سزاوار

متعلق : وابسته

ذوق: شوق /علاقه

استعداد:توانایی

لغات شعر خوانی 

رهاند : آزاد کند 

رستگاری :سعادتمندی

بوی :باشی

گیتی : جهان

بر کردگار : نزد خدا 

سرای : خانه / دنیا

نبی : پیامبر  

 وصی :جانشین

لغات درس دوازدهم :

اسوه : نمونه

رافت :مهربانی

جمال :زیبایی

دادخواهی :گرفتن حق / عدالت خواهی

سیما : چهره

ظلال:سایه

آل :خانواده

متفکر : کسی که فکر می کند

عطو فت : مهربانی

بانگ :صدا

حد لزوم :اندازه ی ضروری

محزون : غمگین

اعتدال :میانه روی

حریم : مرز

 عیادت :  دیدار

لغات حکایت :

حکیم : دانشمند

جانان پدر :عزیزان پدر

ملک:سرزمین

سیم: نقره

قدر بیند:ارزش واحترام بیند

چشمه ی زاینده :چشمه ی جوشان

دولت پاینده :سعادت همیشگی

صدر : بالا

زر: طلا

خواجه : آقا

لقمه چیدن :کنایه از گدایی کردن

به تفاریق : اندک اندک

به محل :در معرض

هنر : مهارت / برتری

درس سیزدهم

ازادی خواه :دوستدار آزادی  

  یک صدا : متحد

سلام الله علیها : سلام خدا بر او باد

کوره راه :راه باریک و دور افتاده

سرفراز :سربلند

مزدوران : کسانی که در برابر پول به بیگانگان و دشمنان کمک می کنند

خان : لقب مالکان زمین

نا جوان مردانه :غیر اخلاقی و ناپسند

از پا در آمد :نابود شد

دلاور:دلیر

مکتب خانه : جایی که کودکان به شیوه ی سنتی آموزش  می دیدند

ختم :پایان 

حوزه علمیه :مرکز آموزش علوم دینی

تاسیس:به وجود آوردن

فروتن : کسی که در رفتارش غرور نباشد

خوش بیانی :دلنشینی کلام

جذاب : دوست داشتنی

اعتقاد: باور داشتن چیزی

تاثیر: اثر گذاشتن بر چیزی

علما:دانشمندان

مرجعیت:رهبری

نهضت: :جنبش /حرکت

تظاهرات:راهپیمایی

تبعید:دور کردن یابیرون کردن کسی از شهر ویا کشورش

طرز:شیوه /روش

مرموز:‌مشکوک/نامعلوم

تالیف: نوشتن

استعمارگر : کشوری قوی که کشور ضعیف را به بهانه آباد کردن اشغال میکند

برافراشته : بلند کرده

ممنوع: منع شده

ناگزیز: ناچار فعال:کوشا

اعتصاب:دست از کار کشیدن

استقبال: پیشواز

نظام:سیستم/دستگاه حکومتی

واژگون:سرنگون / به هم ریخته 

پایه گذاری :به وجود آوردن

 

محبوب: دوست داشتنی

میراث: آن چه از گذشتگان باقی مانده  است . 
تاریخ: شنبه 15 آذر 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

پاورهای مهارت های نوشتاری 
کاری شایسته از خواهرگرامی 
سرکارخانم عبیداوی
  «همکاردشت آزدگان»
بازنویسی حکایتها
 
بررسی ضرب المثل ها
 
با تشکز از جناب فاضلی جهت ارسال مطالب
تاریخ: شنبه 15 آذر 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي


با سلام سه نکته در ارزشیابی املا برگرفته از گروه درسی زبان و ادبیات فارسی در ادامه ارائه می گردد

توجه به نكات زير ،در ارزش يابی درس املا ضروری است
به نام پروردگار
درود بر همه ی همكاران  گرامی دوره ی ابتدايی و متوسطه ی يك و دو
با توجه به پرسش های پيوسته ، لازم است در هنگام تصحيح برگه های املای دانش آموزان عزيز ، به چند نكته ی زير توجه فرمايند:
1- تشديد ، در املا نمره ندارد.
با توجه به اين كه بود و نبود تشديد در شكل املايی كلمات در فارسی تاثيري ندارد ؛بنابراين تشديد ارزش املايی ندارد و همكاران گرامی نبايد نمره ای به آن اختصاص دهند و يا نمره ای به خاطر ننوشتن آن از دانش آموز كم كنند .
2- جدا يا پيوسته نويسی ، نمره ندارد .
جدانويسی و پيوسته نويسی كلمات مركب ،سليقه ی رسم الخطی است . هر دوشكل نوشتاری اين گونه واژه ها( كتابخانه / كتاب خانه) از نظر ما درست است و نبايد برای اين تفاوت نوشتاری نمره ای از دانش آموز كم گردد .
3- كاربرد نشانه ی كسره ی اضافه ی كوچک يا بزرگ يكسان است .
نوشتن كلماتي كه در تركيب آن ها از كسره ی اضافه ی استفاده شده ، كوچك يا بزرگ نوشتن اين نشانه ( لانه ی بلبل / لانهء ) ، تفاوتي ندارد و نبايد نمره كم كرد.
گروه زبان و ادب فارسی
دفتر تاليف كتاب های درسی
تاریخ: شنبه 15 آذر 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي
ارسال توسط حميدرضارضايي
ارسال توسط حميدرضارضايي


با سلام . شیوه نامه اجرایی جشنواره ی دانش آموزی نوجوان خوارزمی و  نمون برگ های ارزیابی جشنواره جهت استفاده همکاران ارجمند قابل دانلود می باشد
http://s5.picofile.com/file/8152234042/k...3.pdf.html

http://s5.picofile.com/file/8152234218/k...i.pdf.html
تاریخ: شنبه 15 آذر 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

شیوه ثبت نمره در دفتر نمره کلاسی دانلود کنید

 بودجه بندی کتاب فارسی و آموزش مهارت های نوشتاری دانلود کنید.

شیوه ارزشیابی درس فارسی و ... دانلود کنید.
تاریخ: شنبه 26 مهر 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

فصل اول دانلود کنید.

فصل دوم دانلود کنید.

فصل سوم دانلود کنید.

فصل چهارم دانلود کنید.
فصل پنجم دانلود  کنید.

فصل ششم دانلود کنید.

فصل هفتم دانلود کنید.

 
تاریخ: شنبه 26 مهر 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

فصل اول دانلود کنید.

فصل دوم دانلود کنید.

فصل سوم دانلود کنید.

فصل چهارم دانلودکنید.

فصل پنجم دانلود کنید.

فصل هفتم دانلود کنید.
تاریخ: شنبه 26 مهر 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

فارسی هفتم دانلود کنید.

فارسی هشتم دانلود کنید.

آموزش مهارت های نوشتاری هفتم دانلود کنید.

آموزش مهارت های نوشتاری هشتم دانلود کنید.

راهنمای معلم فارسی هفتم دانلود کنید.

راهنمای معلم فارسی هشتم دانلود کنید.
تاریخ: شنبه 26 مهر 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 
  عنوان آخرين مهلت آخرین تغییرات حجم(KB)  
  ارزشیابی فارسی 93   10/11/2014 98.27 دريافت
  بودجه بندی فارسی هشتم   10/11/2014 9.77 دريافت
  بودجه بندی کتاب فارسی هفتم   2/15/2014 216.07 دريافت
  چک لیست مهارت ها   9/28/2014 12.93 دريافت
  راهنما معلم فارسی هشتم   10/11/2014 892.27 دريافت
  راهنما معلم مهارت های نوشتاری   9/28/2014 2,916.88 دريافت
     
تاریخ: شنبه 19 مهر 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 

 

 

کتاب راهنمای معلم فارسی پایه هشتم جدیدالتالیف جهت استفاده ی همکاران عزیز وارجمند(دوره اول متوسطه)


دانلود کتاب راهنمای  فارسی هشتم

 


 
تاریخ: شنبه 19 مهر 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي
 
کد کتاب: 115
سال تحصیلی: 93-94
دوره تحصیلی:
  دوم متوسطه(هشتم)
دریافت فایل کامل کتاب: 

برای دریافت فایل بخشی از کتاب، روی موضوع مورد نظر کلیک کنید:

فهرست و مقدمه 396 كيلوبايت

  فصل اول  - 2.17 مگابایت

 فصل دوم-  2.85 مگابایت

 فصل سوم- 3.15 مگابایت

 فصل چهارم- 5.65 مگابایت
 فصل پنجم- 4.65  مگابایت
فصل ششم- 4.09 مگابایت
 فصل هفتم- 3.71 مگابایت
 
 تاریخ: دو شنبه 27 مرداد 1388برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 

دانلودآموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا) پایه هفتم

 

 
تاریخ: دو شنبه 13 مرداد 1388برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 

 تاریخ: سه شنبه 23 ارديبهشت 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 


 
تاریخ: یک شنبه 14 ارديبهشت 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي
باآرزوی موفقیت برای کلیه شرکت کنندگان در آزمون ، دفترچه های آزمون علمی مرحله دوم و کلید سوالات را می توانید از لینک های زیر دانلود کنید.

 

لطفا نظرات خود را در خصوص سوالات و نحوه برگزاری آن (همزمان) برای ما ارسال نمایید.

دفترچه سوالات سوم راهنمایی                         کلید آزمون سوم راهنمایی

دفترچه سوالات پایه هفتم                                کلید آزمون پایه هفتم

 تاریخ: پنج شنبه 28 فروردين 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 جهت دانلود این مطالب بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.

دانلود پاورپوینت آموزش وبلاگ نویسی

دانلود فایل pdf آموزش وبلاگ نویسی


 
تاریخ: سه شنبه 5 فروردين 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 

 
 چهارشنبه‌سوری یکی از جشن‌های ایرانی است که در شب آخرین چهارشنبه سال (سه‌شنبه شب) برگزار می‌شود. در شاهنامه فردوسی اشاره‌هایی درباره بزم چهارشنبه‌ای در نزدیکی نوروز وجود دارد که نشان دهنده کهن بودن جشن چهارشنبه‌سوری است. مراسم سنتی مربوط به این جشن ملی، از دیرباز در فرهنگ سنتی مردمان ایران زنده نگاه داشته شده‌ است.

واژه «چهارشنبه‌سوری» از دو واژه چهارشنبه که نام یکی از روزهای هفته‌است و سوری که به معنی سرخ است ساخته شده‌است.

مراسم چهارشنبه سوری :

چهارشنبه آخر سال ( چهار شنبه سوری )-یکی از آیین های نوروزی امروز - که بایستی آمیزه ای از چند رسم متفاوت باشد - «مراسم چهارشنبه سوری» است که در برخی از شهرها آن را چهارشنبه آخر سال گویند. درباره ی چهارشنبه سوری، کتاب ها و سندهای تاریخی، مطلبی یا اشاره ای نمی یابیم و تنها در این قرن اخیر، یا دقیق تر، در این نیم قرن اخیر است که مقاله ها و پژوهشهای متعددی در این باره منتشر شده و یا در نوشته های مربوط به نوروز به چهارشنبه سوری نیز پرداخته اند.
برگزاری چهارشنبه سوری، که در همه ی شهرها و روستاهای ایران سراغ داریم، بدین صورت است که شب آخرین چهارشنبه ی سال (یعنی نزدیک غروب آفتاب روز سه شنبه)، بیرون از خانه، جلو در، در فضایی مناسب، آتشی می افروزند، و اهل خانه، زن و مرد و کودک از روی آتش می پرند و با گفتن : «زردی من از تو، سرخی تو از من»، بیماری ها و ناراحتی ها و نگرانی های سال کهنه را به آتش می سپارند، تا سال نو را با آسودگی و شادی آغاز کنند.از باورها و رسم های چهارشنبه سوری که هنوز به کلی فراموش نشده اند ودر برخی از شهرها و روستا ها هنوز این مراسم ها برگزار میشوند عبارتند از:

کوزه شکنی یکی از مراسم چهارشنبه سوری :

 یکی دیگر از مراسم مخصوص چهارشنبه سوری آن بوده که کوزه کهنه ای را برمی داشتند و در آن مقداری نمک و ذغال و سکه ده شاهی می انداختند و هر یک از افراد خانواده یک بار کوزه را دور سر می چرخاند و نفر آخری آن کوزه را از پشت بام ، به کوچه می افکند و می گفت :درد و بلای ما بـِرَه توی کوزه و بـِرَه توی کوچه

 آجیل چهارشنبه سوری :

 اسمی که از قدیم در ایران متداول است ، تهیه و خوردن آجیل چهارشنبه سوری است . این آجیل شور و شیرین ، مانند آجیل مشگل گشاست؛ یعنی علاوه بر مواد اصلی بو داده ی شور و شیرین، مانند آجیل، برگه هلو و زردآلو ، قیسی ، کشمش سبز ، مویز ، باسلـُق ، پسته و بادام ، فندق بو نداده ، نقل ، شکر ، پنیر ، و مغز گردو هم اضافه می کنند. تهیه این آجیل را برای استجابت یک مراد نذر می کنند . خوردن این آجیل در شب چهارشنبه سوری ، به اعتقاد مردم باعث شگون و خوش یمنی است.

 فالگوش ایستادن ،یکی از مراسم چهارشنبه سوری:

دیگر از مراسم مربوط به چهارشنبه سوری ، فالگوش ایستادن است ؛ بدین معنی که کسانی که حاجتی دارند ، نیت می کنند و سر چهار راه یا در معبری فالگوش می ایستند و به حرف نخستین عابری ، که از کنارشان می گذرد توجه می کنند و هر کلام که از دهان او درآید در استجابت مراد خود به فال بد یا خوب می گیرند ، اگر گفته عابری موافق با آرزوی صاحب حاجت باشد آن آرزو را برآورده شده می دانند.
بعضی ها به جای رفتن به چهارراه و معابر ، این کار را در پشت در اطاق هم انجام می دهند و نخستین سخنی که از پشت در اطاق شنیدند به فال بد و یا خوب در اجابت حاجتشان فرض می کنند.

 بی گمان چهارشنبه سوری از رسم های کهن پیش از اسلام نیست. در آن زمان هر یک از روزهای ماه را نامی بود، نه روزهای هفته را. استاد پورداود در این باره می نویسد : آتش افروزی ایرانیان در پیشانی نوروز از آیین های دیرین است ( ... ) شک نیست که افتادن این آتش افروزی به شب آخرین چهارشنبه ی سال، پس از اسلام رسم شده است. چه ایرانیان شنبه و آدینه نداشتند ( ... ) روز چهارشنبه یا یوم الاربعاء نزد عرب ها روز شوم و نحسی است. جاحظ در المحاسن و الاضداد آورده : والاربعاء یوم ضنک و نحس. این است که ایرانیان آیین آتش افروزی پایان سال خود را به شب آخرین چهارشنبه انداختند تا پیش آمدهای سال نو از آسیب روز پلیدی چون چهارشنبه بر کنار ماند.

در باورهای عامیانه، چهارشنبه روزی نامبارک است. سفر نبایستی کردن شب چهارشنبه، به احوال پرسی مریض نبایستی رفتن. و منوچهری گوید:

 چهارشنبه که روز بلاست باده بخور                    به ساتکین می خور تا به عافیت گذرد

 آتش افروختن شب چهارشنبه ی آخر سال، یا چهارشنبه آخر صفر را، برخی به قیام مختار نسبت می دهند : مختار سردار معروف عرب وقتی از زندان خلاصی یافت و به خونخواهی شهیدان کربلا قیام کرد، برای این که موافق و مخالف را از هم تمیز دهد و بر کفار بتازد، دستور داد شیعیان بر بام خانه خود آتش روشن کنند و این شب مصادف با شب چهارشنبه آخر سال بود. و از آن به بعد مرسوم شد.

 چهار شنبه سوری در برخی از شهر ها:

 در برخی از شهرهای آذربایجان چون ارومیه، اردبیل و زنجان، همه چهارشنبه های ماه اسفند هر یک نقش و نام معینی دارند، که از جمله در منطقه ی زنجان بدین شرح است: نخستین چهارشنبه را موله گویند و به شستن و تمیز کردن فرش های خانه اختصاص دارد. دومین چهارشنبه را سوله گویند، در این روز به خرید وسیله ها و نیازمندیهای عید می روند. سومین چهارشنبه را گوله گویند و به خیس کردن و کاشتن گندم و عدس و غیره برای سبزه های نوروزی اختصاص دارد. چهارمین و آخرین چهارشنبه سال ( چهارشنبه سوری ) را کوله گویند؛ ( کوله در ترکی به معنی کهنه و فرسوده است). در برخی از شهرهای ایران، از جمله ایلام (نوروز آباد)، تویسرکان، کاشان، زاهدان (قصبه مود) و ... مراسم چهارشنبه سوری را آخرین چهارشنبه ماه صفر برگزار می کنند. و آخرین آتش نیز از رسم ها است. بنابر نوشته تذکره صفویه کرمان نیز، چهارشنبه سوری در ماه صفر بوده است.

چهار شنبه سوری در اصفهان -در اصفهان چهارشنبه سوری را «چهار شنبه سرخی» نیز می گویند.

یکی از دلیل ها و سندهای دیگری که نشان می دهد چهارشنبه سوری از آیین های پیش از اسلام نیست، می تواند این باشد که مراسم آن در غروب آفتاب روز سه شنبه برگزار می شود. در گاهشماری قمری آغاز بیست و چهار ساعت یک شبانه روز از غروب آفتاب روز پیش است؛ و چهارشنبه سوری، مانند بسیاری از آیین ها، جشن ها و سوگواری های مذهبی همچون عید غدیر، نیمه شعبان، رحلت حضرت پیامبر ( ص ) که بر اساس گاهشماری قمری است، در غروب روز پیش برگزار می شود. نحس بودن چهارشنبه در باورهای عامیانه باعث شده، که هنوز بعدازظهر سه شنبه ( یعنی شب چهارشنبه ) به احوال پرسی بیمار نمی روند، و پنجشنبه را عامه «شب جمعه» می گویند. در صورتی که آیین های کهن مثل نوروز، مهرگان، سده و ... که بر اساس گاهشماری خورشیدی است، آغاز بیست و چهار ساعت روز، از سپیده دم و یا از نیمه شب است. آن چه که چهارشنبه سوری را به جشن ها و آیین های کهن ایران پیوند می زند، می تواند برگزاری رسم و جشنی به نام «سور»، در روز پنجه ( خمسه مسترقه  ) باشد که از آن تا سده ی چهارم، دوره سامانیان، آگاهی در دست است: صاحب تاریخ بخارا از برگزاری رسمی که «عادت قدیم» و با افروختن آتش در «شب سوری» ( پیش از نوروز ) همراه بوده خبر می دهد : ... آنگاه امیر سدید ( منصور بن نوح ) به سرای نشست، هنوز سال تمام نشده بود که چون شب سوری، چنان که عادت قدیم است، آتشی عظیم افروختند و پاره ای آتش بجست و سقف سرای در گرفت و دیگر باره جمله سرای بسوخت و ...


 تاریخ: جمعه 23 اسفند 1392برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 

 
 
مجموعه ی کامل پاورهای کتاب فارسی هفتم 

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com
کاری فوق العاده زیبا و شایسته
 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com
نمونه ی زیبای کار گروهی همکاران
 
 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 
 
لطفا در دانلود آن کمی حوصله به خرج دهید

 
تاریخ: شنبه 10 اسفند 1392برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

معرفی نرم افزار چرو

  • تحلیل دروس
  • خواندن متون مهم
  • دانش های ادبی
  • دانش های زبانی
  • قالب های شعری
  • علایم نگارشی
  • آزمون های متعدد

 

1- تحلیل دروس 

 

2- دانش های ادبی

 

3- دانش های زبانی

 

4- قالب های شعری 

 

5- آزمون 

 

جهت دانلود نزم افزار به ادامه مطلب مراجعه نمایید.ضمنا یادآورمیشود نسخه رایگان شامل کل محتوای کتاب نیست .


ادامه مطلب...
تاریخ: یک شنبه 27 بهمن 1392برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 مطالب مفید

 

مطالب مفید آموزشی

 


"Hibernate" یا "Sleep"، کدام عملکرد بهتر است؟ COPY متن، بدون باز کردن فایل متنی
آموزش کار با نرم افزار OneNote با Salfeld Child Control مراقب فرزندتان در استفاده از رایانه باشید
سرعت کامپیوترخود را ماورایی کنید ایمیل کردن فایل Word به طور مستقیم
افزودن و درج نشانه گذاری Bullet/Numbering در برنامه Word (سال هفتم) آشنایی با کلید های میانبر که سرعت شما را در word افزایش می دهند
افزودن کاراکترهای ویژه Symbol در برنامه Word 2010 (سال هفتم) افزودن و ایجاد نمودار Chart در برنامه Word (سال هفتم)
عکس گرفتن از محیط کامپیوتر بوسیله Word 2010(سال هفتم)  ذخیره فونت های بکاررفته در متن نوشته شده با Word 2010 (سال هفتم)
فارسی سازی اعداد در فرمول نویسی Word ذخیره اتوماتیک سند شما توسط Word 2010 (دانش آموزان هفتم)
آموزش طراحی و تایپ سؤالات امتحانی (ویژه معلمان و دبیران) آموزش تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار فلش
آشنایی با اینترنت
 
(کاربردهای اینترنت -تار جهان گستر (WWW) و عصر فن آوری ارتباطات و اطلاعات)
رباتیک
آموزش فارسی win rar برای فلش مموری خود رمز بگذارید
آشنایی و آموزش Express Outlook نکته ای مهم در نگهداری از فلش مموری
آشنایی و آموزش Access چطور دیرتر به نصب مجدد ویندوز دچار شویم؟
مبانی شبکه ویندوز را قانونی کنیم
نکات کار با فایلها کتاب شاه کلید کامپیوتر
ترفندهای ویندوز 7 چقدر با نسل بعدی کامپیوترها آشنا هستید؟
تبدیل محتوای word به power point وبلاگ، ابزار آموزشی
ویندوزتان را رایگان ویزیت کنید! تعیین رنگ دلخواه در Excel 2007
موتور جستجوگر بینگ چگونه در ویندوز ۸٫۱ به صورت مستقیم وارد دسکتاپ شویم ؟؟
آموزش رسم جدول در word درس هایی از پاورپوینت

منبع : مدرسه نیوز

تاریخ: پنج شنبه 24 بهمن 1392برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 

 

لغات درس

چشم دوختن:کنایه از نگاه کردن

جاذبه :گیرایی ،جذّابیت
ادامه مطلب...
تاریخ: سه شنبه 22 بهمن 1392برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 

image                                                           


لغت نامه دهخدا

برای یافتن هر کلمه روی حرف ابتدای آن در جدول زیر کلیک کنید.


ا
آ
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
ه
وتاریخ: سه شنبه 22 بهمن 1392برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

نيما يوشيج
تاریخ: یک شنبه 20 بهمن 1392برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

  تصویر صفحه ی اوّل محتوای الکترونیکی واژه نامه  (کلمات ب ، پ) می باشد.

لطفا جهت دانلود محتوای الکترونیکی 

به ادامه مطلب رجوع کنید.

شهید باهنر:

« تربیت را از جایی شروع کنید که بچه ها می خواهند

 

 

 

                                                 و به جایی خاتمه دهید که شما می خواهید.»

 ادامه مطلب...
تاریخ: جمعه 18 بهمن 1392برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 
1) هرگاه « ب ،م، ن » بر سر افعال همزه دار بیاید، همزه در نوشتن  به « ی » تبدیل می شود.
ب +انداخت =بانداخت  =
بینداخت
م +انداز     =مانداز       =مینداز 
ن + اندوز   = ناندوز     = نیندوز 
2) 
همزه پایانی برخی کلمات عربی  در فارسی حذف می شود.
انشاء   =  انشا          املاء     =املا          ابتداء     =ابتدا
توجه1: این گونه کلمه ها هرگاه مضاف یا موصوف واقع شوند ،طبق قوانین خط فارسی  به جای کسره  به آن ها « ی » اضافه می کنیم.
ابتداء کار   =ابتدای کار          انشاء روان   = انشای روان 
توجه 2)این گونه کلمه ها هر گاه مضاف یا موصوف واقع شوند ، به جای همزه « ی » می گیرند.
ابتدائی   =ابتدایی            شعرائی   =  شعرایی
توجه 3)همزه برخی کلمه ها اصلی است  ونباید حذف یا بدل شود.
رأ س  ،  سوء
3)همزه معمولاً در زبان فارسی برای سهولت تلفظ به « ی » بدل می شود
زائد  =زاید      دائم     =دایم        عجائب  =  عجایب
توجه: برخی از همزه ها به شکل اصلی خود به کار می روند.
قرائت      ،      صائب         ،  قائم
4)
همزه کلمه های ماقبل مفتوح  در وسط یا پایان  روی کرسی « ا »نوشته می شود. 
رأس  ، ملجأ        تأ لیف         ، رأ فت
5) 
همزه ما قبل مضموم  روی کرسی « و »نوشته می شود .
مؤدب       ، مؤ من   ،مؤا خذه 
6)
همزه ما قبل مکسور  روی کرسی « ی »نوشته می شود.
توطئه    ،لئام
تاریخ: سه شنبه 15 بهمن 1392برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 جهت دانلود بر روی عنوان کتاب در زیر کلیک نمایید.
تاریخ: شنبه 12 بهمن 1392برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 نمونه سوال ادبیات فارسی - سال هفتم -   دریافت فایل Word دریافت فایل PDF

تمرینهای مربوط به اجزای گزاره - سال هفتم - دریافت فایل Word  دریافت فایل PDF

جزوه ادبیات - سال هفتم - دریافت جزوه بصورت Word

جزوه ادبیات سال سوم راهنمایی - دریافت جزوه بصورت ZIP
تاریخ: جمعه 11 بهمن 1392برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 کنایه ها در ادبیات فارسی پایه ی هفتم 

نام درس   : ستایش 
عبارت کنایی                                       کنایه از:
در چاه نیفتیم                           گمراه و منحرف نشویم

جان بازیم                     ازجانمان بگذریم و درراه تو بمیریم

از راه نیفتیم                                  گمراه نشویم

دلی ده                                  شجاعت به ما بده

دست گیر                                        یاری کنادامه مطلب...
تاریخ: جمعه 11 بهمن 1392برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 

اى (حرف ندا) همیشه جدا از منادا نوشته مى‌شود:

          اى خدا، اى که

این، آن جدا از جزء و کلمهٔ پس از خود نوشته مى‌شود:

          استثنا: آنچه، آنکه، اینکه، اینجا، آنجا، وانگهى

همین، همان همواره جدا از کلمهٔ پس­از خود نوشته‌ مى‌شود:

      همین خانه، همین‌جا، همان کتاب، همان‌جا

هیچ همواره جدا از کلمهٔ پس از خود نوشته مى‌شود:

      هیچ‌یک، هیچ‌کدام، هیچ‌کس

چه جدا از کلمهٔ پس از خود نوشته مى‌شود، مگر در:

      چرا، چگونه، چقدر، چطور، چسان

چه همواره به کلمهٔ پیش از خود مى‌چسبد:

      آنچه، چنانچه، خوانچه، کتابچه، ماهیچه، کمانچه، قباله‌نا‌مچه

را در همه جا جدا از کلمهٔ پیش از خود نوشته مى‌شود، مگر در موارد زیر:

      چرا در معناى «براى چه؟» و در معناى «آرى»، در پاسخ به پرسش منفى.

که جدا از کلمهٔ پیش از خود نوشته مى‌شود:

      چنان‌که، آن‌که (= آن‌کسى‌که)

      استثناء: بلکه، آنکه، اینکه

ابن، حذف یا حفظ همزهٔ این کلمه، وقتى که بین دو عَلَم (اسم خاص اشخاص) واقع شود، هر دو صحیح است:

      حسین‌بن‌على/ حسین‌ابن‌على؛ محمّدبن‌زکریاى رازى/ محمّدابن زکریاى رازى؛ حسین‌بن‌عبدالله‌بن‌سینا/ حسین‌ابن‌عبدالله‌ابن‌سینا

به در موارد زیر پیوسته نوشته مى‌شود:

    1. هنگامى که بر سر فعل یا مصدر بیاید (همان‌که اصطلاحاً «باى زینت» یا «باى تأکید» خوانده مى‌شود):

          بگفتم، بروم، بنماید، بگفتن (= گفتن)

    2. به‌صورت بدین، ‌بدان، بدو، بدیشان1 به کار رود.

    3. هرگاه صفت بسازد:

          بخرد، بشکوه، بهنجار، بنام

به در سایر موارد جدا نوشته مى‌شود:

به برادرت گفتم، به سر بردن، به آواز بلنـد، به‌سختى، منـزل‌به‌منـزل، به نام خدا

    تبصره: حرف «به» که در آغاز بعضى از ترکیب‌هاى عربى مى‌آید از نوع حرف اضافهٔ فارسى نیست و پیوسته به کلمهٔ بعد نوشته مى‌شود:

          بعینه، بنفسه، برأی‌العین، بشخصه، مابازاء، بذاته

ـ هرگاه «باى زینت»، «نون نفى»، «میم نهى» بر سر افعالى که با الف مفتوح یا مضموم آغاز مى‌شوند (مانند انداختن، افتادن، افکندن) بیاید، «الف» در نوشتن حذف مى‌شود:

          بینداز، نیفتاد، میفکن

بى ‌همیشه جدا از کلمهٔ پس از خود نوشته مى‌شود، مگر آنکه کلمه بسیط‌گونه باشد، یعنى معناى آن دقیقاً مرکب از معانى اجزاى آن نباشد:

          بیهوده، بیخود، بیراه، بیچاره، بینوا، بیجا

مى و همى همواره جدا از کلمهٔ پس از خود نوشته‌ مى‌شود:

         مى‌رود، مى‌افکند، همى‌گوید

هم ‌همواره جدا از کلمهٔ پس از خود نوشته مى‌شود، مگر در موارد زیر:

    1. کلمه بسیط‌گونه باشد:

          همشهرى، همشیره، همدیگر، همسایه، همین، همان، همچنین، همچنان

    2. جزء دوم تک‌هجایى باشد:

          همدرس، همسنگ، همکار، همراه

    در صورتى که پیوسته‌نویسى «هم» با کلمهٔ بعد از خود موجب دشوارخوانى شود، مانندهمصنف، همصوت، همتیم جدانویسى آن مرجّح است.

    3. جزء دوم با مصوت «آ» شروع شود:

           همایش، هماورد، هماهنگ

    در صورتى که قبل­از حرف «آ» همزه در تلفّظ ظاهر شود، هم جدا نوشته مى‌شود:

           هم‌آرزو، هم‌آرمان

    تبصره: هم، بر سر کلماتى که با «الف» یا «م» آغاز مى‌شود، جدا نوشته مى‌شود:

           هم‌اسم، هم‌مرز، هم‌مسلک

تر و ترین همواره جدا از کلمهٔ پیش از خود نوشته مى‌شود، مگر در:

           بهتر، مهتر، کهتر، بیشتر، کمتر

ها (نشانهٔ جمع) در ترکیب با کلمات به هر دو صورت (پیوسته و جدا) صحیح مى‌باشد:

           کتابها/ کتاب‌ها، باغها/ باغ‌ها، چاهها /چاه‌ها، کوهها/ کوه‌ها، گرهها/ گره‌ها

    اما در موارد زیر جدانویسى الزامى است:

    1. هرگاه ها بعداز کلمه‌هاى بیگانهٔ نامأنوس به کار رود:

           مرکانتیلیست‌‌ها، پزیتیویست‌ها، فرمالیست‌‌ها

    2. هنگامى که بخواهیم اصل کلمه را براى آموزش یا براى برجسته‌سازى مشخص کنیم:

           کتاب‌ها، باغ‌‌ها، متمدن‌ها، ایرانى‌ها

    3. هرگاه کلمه پردندانه (بیش­از سه دندانه) شود و یا به «ط» و «ظ» ختم شود:

          پیش‌بینى‌ها، حساسیت‌‌ها، استنباط‌ها، تلفّظ‌ها

    4. هرگاه جمع اسامى خاص مدّ نظر باشد:

          سعدى‌ها، فردوسى‌ها، مولوى‌ها، هدایت‌ها

    5. کلمه به هاى غیرملفوظ ختم شود:

          میوه‌ها، خانه‌ها

    یا به هاى ملفوظى ختم شود که حرف قبل از آن حرف متّصل باشد:

          سفیه‌ها، فقیه‌ها، پیه‌ها، به‌ها
تاریخ: چهار شنبه 25 دی 1392برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 

درعربی به کلماتی هم خانواده می گویند که ازیک ریشه گرفته شده باشند و حرف های اصلی آنها پشت سرهم بیایند

مانند :

رابط - مربوط - ارتباط - ربط

عجله - عجول - عاجل و تعجیل


 ادامه مطلب...
تاریخ: شنبه 21 دی 1392برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 برای اطلاع از بودجه بندی صحیح مرحله اول آزمون علمی دانش آموزان پایه هفتم متوسطه اول لینک زیر را دانلود کنید.

 

بخشنامه اصلاحیه بودجه بندی پایه هفتم

 تاریخ: شنبه 21 دی 1392برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 

سوالات املای هفتم در زمینه های :

1- املای تقریری از تمام قسمت های کتاب درسی10 نمره
2- پاسخ دادن به سوالات املا     10 نمره
    الف) طرح سوالاتی از دانش های زبانی و ادبی( نکته های اوّل و دوم)
      ب) طرح سوال از مباحث املایی  بخش فعالیّت های نوشتاری
       ج) تشخیص غلط های املایی در جمله یا در میان گروه کلمه
       د)  تشخیص نادرستی املایی با توجه به معنای واژه ها 
      هـ)  تشخیص کلمات هم خانواده ، مترادف، هم آوا، دو املایی و...
       و)  ساختن واژه از حروف به هم ریخته
       ز)  و ...
نمونه سوالات با توجّه به توضیح فوق در ادامه مطلب
 

 

 


ادامه مطلب...
تاریخ: پنج شنبه 19 دی 1392برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 

سوالات انشای هفتم در زمینه های :

1- نوشتن انشا با یکی از موضوع های پیشنهادی 10 نمره
2- پاسخ دادن به سوالات انشا     10 نمره
    الف) طرح سوالاتی از  دانش های زبانی و ادبی( نکته های اوّل و دوم)
      ب) طرح سوال از مباحث انشایی بخش فعالیّت های نوشتاری
       ج) توصیف تصویر با توجّه به تصویر ارائه شده
       د)  بازگردانی و درک مفهوم بیت 
      هـ)  کاربرد واژه در جمله 
       و)  تکمیل جمله یا عبارت 
       ز)  نوشتن مفهوم ضرب المثل 
      ح) و ...
نمونه سوالات با توجّه به توضیح فوق در ادامه مطلب
 


ادامه مطلب...
تاریخ: پنج شنبه 19 دی 1392برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 

مقاله حاضر مقاله ای مروری است که در ابتدا از مشکلات املا واملا نویسی سر کلاس و مدارس ابتدایی پرداخته و

ریشه های فردی در محیط این مشکلات را مورد بررسی قرار گرفته و با ارائه راه کارهایی برای رفع مشکل آموزگاران سر

کلاس و کمک و همیاری به دانش آموزان در خانواده پرداخته است.

مقدمه :

تعریف املا: املا کلمه ای است عربی ومصدر. این کلمه در ترجمه فارسی به معنای پر کردن نویسانیدن، دیگری را به تلقین

از خود چیزی گفتن، مطلبی را تقریر کردن تا کسی بنویسد.

نوشتن از تلقین مطلبی که دیگری تقریر کند. طریقه نوشتن کلمات درست نویسی ،نوشتن ترکیب حروف موافق قاعده

رسم الخط استفاده شده است (دهخدا 1375)

ریشه لاتین املا فرانسوی است و به معنای مطلبی که کسی املا کند ودیگری بنویسد. جمع کلمه املا امالی است و

کتاب های بسیاری به نام امالی داریم یعنی دیگران گفتند وافرادی می نوشتند و بعد ها به صورت سند های مهم

علمی می شوند. املا گویی واملا نویسی یکی از مهارت های پیچیده و مهم و اساسی زبان فارسی است.

بدیهی است که با نوشته ای که با غلط املایی همراه باشد ارتباط زبانی بین افراد جامعه به نحو موثر برقرار نمی شود.

بنابراین لزوم توجه به این درس کاملا روشن است و در نوشتن املا دانش آموزان عزیز باید موارد زیر را رعایت کنند.

الف – خوب گوش دادن و تشخیص دقیق کلمات ودرک آن ها

ب – خوب تشخیص دادن ،یادآوری و مجسم ساختن تصویر و باز شناسی آن کلمه در ذهن

ج – درست نویسی، نوشتن صحیح حروف سازنده کلمه و توالی مناسب آن ها (سایت پژواک )

تعریف کودک استثنایی :

کودک استثنایی اول یک کودک است ( انسان است با همه خصوصیات و صفات یک انسان ) و بعد کودکی است با

خصوصیات و تفاوتهای استثنایی نسبت به سایر کودکان. و همین ویژگیها و خصوصیات است که معلمان و اولیا باید خودشان

را با آن سازگار کنند.

در واقع بین تمام خصوصیات روانی و جسمانی و تمام استعدادهای مختلف هر فرد تفاوت های مشهودی موجود است پس

می توان گفت که هر فرد نسبت به افراد دیگر استثنایی است و کلمه استثنایی بطور اعم و به معنای دقیق علمی خود

نمی تواند فقط به گروه های خاصی از افراد جامعه اطلاق شود.

بنابراین آنچه که ما اصطلاحاً « کودک استثنایی » می گوئیم بدین معناست که کودک از نظر هوشی و جسمی و روانی و اجتماعی بمیزان قابل توجهی نسبت به دیگر همسالان خود متفاوت می باشد و نمی تواند بنحو مطلوب حداکثر استفاده از برنامه های آموزش و پرورش عادی ببرد.

در اینگونه کودکان واکنشها، ویژگیهای خاص دارد بدلیل اینکه کودک رشد فکری کامل ندارد و بدلیل اینکه نمی تواند بر

رفتارهای خود کنترل داشته باشد و یا اگر عمل خلافی از او سر زد احساس گناه و تقصیر کند، چون از نظر شخصیتی

نارس و نابالغ است، ناگزیر نیازمند به توجه خاص و آموزش و خدمات فوق العاده ای است.

عنوان کودکان استثنایی در مکاتب امریکا و انگلستان فرق می کند. در امریکا به تمام کودکانی که بنحوی با کودکا

طبیعی و همسن خود از نظر فکری، جسمی، عاطفی. عقلانی، رفتاری و … فرق داشته باشد استثنایی گفته می شود

و مسلماً با قبول این تعریف یک کودک نابغه، نابینا، ناشنوا و عقب مانده ذهنی همه استثنایی هستند.

در انگلستان لغت استثنایی را محدود به تیزهوشی می کنند و سایر کودکانی را که به عللی تحت حجامت و آموزش

خاص هستند کودکان ویژه می گویند. (هالامان ترجمه جوادیان -1371)

بطور کلی این کودکان را باید از سه نظر مورد مطالعه قرار داد :

• آنهایی که از بدو تولد به علت ناراحتیهای ارثی و اختلالات مادرزادی بیماری مشخصی دارند مانند منگولها، هیدروسفالی و …

• کسانی که از ابتدا با وسایل تشخیصی می توان به بیماری آنها پی برد. مانند : اختلالات غدد مترشحه داخلی،

دررفتگی مادرزادی لگن و …

• افرادی که نقص عضو و بیماری آنها در طول رشد مشخص می شود.

مانند : فج مغزی، غقب ماندگی ذهنی، ضای

تعریف اختلالات یادگیری :

زمانی که کودکان با نارساییهای یادگیری را در رده کودکان با آسیب مغزی طبقه بندی می کرده اند و زمانی دیگر آنان را

کسانی با اشکالات خفیف مغزی می پنداشتند. اما در تازه ترین مطالعات در این زمینه برای آنان اصطلاح کودکان با

نارساییهای ویژه یادگیری گزیده شده است.

کودک با آسیب مغزی کودکی است که پیش از زایمان در طول مدت آن یا پس از تولد دچار صدمه یا عفونت مغزی شده باشد

در نتیجه این آسیب جسمی ممکن است نفصها یا اشکالاتی در سیستم اعصاب کودک به صورت آشکار یا پنهان بروز کند ولی

به هر حال چنین کودکی دارای دشواری در ادراک تفکر یا رفتار هیجانی به طور جداگانه یا ترکیبی از آنها است. این دشواریها

را می توان از طریق آزمونهای ویژه ای نشان داد. کودکی که دارای این اشکالات است نمی تواند مانند دیگر کودکان طبیعی

د ریادگیری پیشرفت داشته باشد. بدیگر سخن این مشکلات مانع یادگیری ان می شوند یا موجب کند شدن فرایند یادگیری

در او می گردند. (نراقی – 1380)

تمام افرادی که دچار صدمات مغزی هستند الزاما دارای نارساییهایی در یادگیری نیستند. در طول سالهای 1960 اصطلاح

اشکلالات خفیف مغزی جایگزین اصطلاح آسیب مغزی گردید. این اصطلاح هم به کودکان مورد نظر استراس و هم به کودکانی

که دشواری در ادراک و یادگیری داشتند اطلاق می شد. کودکان با اشکالات خفیف مغزی کودکانی هستند که از نظر هوش

کلی نزدیک متوسط متوسط یا بالاتر از متوسط اند اما مشکلات و دشواریهایی ویژه د ریادگیری یا رفتار دارند. میزان این

مشکلات از خفیف تا شدید متفاوت است.

علت اصلی این دشواریها انحراف اعمال مربوط به سیستم اعصاب مرکزی از حالت عادی است که به صورتهای گوناگون مشخص

می شود. مانند دشواری در درک - فهم - زبان - حافظه - کنترل - توجه - اعما ل حرکتی و. .. این انحرافات ممکن است

در اثر نقص ژنهای گوناگون اختلال در سوخت و ساز - ضربات مغزی یا سایر بیماریها و حوادثی که در طول سالهایی که

برای رشد و تکامل سیستم اعصاب مرکزی لازم است یا از علتهای ناشناخته ای بوجود آید.

از نظر آموزشی کودکانی دارای نارساییهای یادگیری هستند که تفاوت فاحشی بین توانایی هوشی بالقوه آنان و

عملکردشان در ارتباط با فرایند یادگیری وجود داشته باشد. و جود این تفاوت ممکن است همراه با اشکال مشخص

شده ای در سیستم اعصاب مرکزی باشد اما باید به خاطر داشت که این تفاوت ناشی از عقب ماندگیهای

ذهنی - محرومیت فرهنگی و اموزشی - اشکالات شدید هیجانی یا نقص در حواس مختلف نیست.

مشکل عمده در این تعریف تعیین توانایی هوش بالقوه کودک است زیرا توانایی کودک معمولا از طریق عملکرد او در اجرای نوعی

از آزمونهای هوشی بدست می آید و این عملکرد تحت تاثیر انگیزشهای کودک و سایر عوامل ناخواسته خارجی قرار می گیرد.

این اشکالات ممکن است در کودکان به صورتهای گوناگون مانند :

دشواری در گوش دادن - فکر کردن - صحبت کردن - خواندن - نوشتن - هجی کردن - حساب کردن ظاهر شود. این تعریف

شامل کودکان با صدمه مغزی - آسیب مغزی - نارساخوانی - آفازی و... می شود اما آن دسته از کودکانی را که اشکال

اساسی یادگیری آنان در نتیجه نقص بینایی - شنوایی - حرکتی - عقب ماندگی ذهنی - اشکالات هیجانی یا محرومیتهای

محیطی است در بر نمی گیرد. از تعاریف مختلفی که متخصصین در زمینه کودکان با نارساییهای یادگیری ارائه داده اند

می توان ویژگیهایی به خلاصه زیر برای آنان بر شمرد :

1- این کودکان دارای بهره هوشی تقریبا عادی یا بالاتر هستند.

2- این کودکان از نظر حواس مختلف بینایی و شنوایی. .. سالم هستند.

3- این کودکان از امکانات از امکانات محیطی و آموزشی نسبتا مناسبی برخوردار هستند.

4- این کودکان دارای نابهنجاریهای شدید رفتاری نیستند.

5- پیشرفت آموزشی این کودکان به طور قابل ملاحظه ای کمتر از بهره هوشی - سن و امکانات آموزشی که از آن

برخوردارند است.

عللی را که برای شکست این کودکان در امر یادگیری شایسته ذکر است چنین می توان خلاصه کرد :

الف - فقدان انگیزش کافی

ب - فقدان توجه و دقت لازم

ج - دقت بیش از اندازه به جزیی از کل

د- فقدان هماهنگی لازم در حرکات

توصیه می شود چون این کودکان با برخورداری از هوش عادی ممکن است در یک یا چند زمینه یادگیری مانند :

خواندن - نوشتن - هجی کردن - حساب کردن - توجه کردن و. ... مشکل داشته باشند توسط یک گفتار درمان

ارزیابی و درمان گردد.

علائم بالینی ناتوانی یادگیری

سن پیش دبستانی

- نسبت به بچه های دیگر، دیرتر صحبت می کند.

- هنگام محاوره برای یافتن کلمات صحیح ناتوان است.

- نمی تواند در یک دسته بندی خاص، کلمات را به سرعت نام ببرد.

- در قافیه ساختن مشکل دارد.

- در یادگیری الفبا، روزهای هفته، رنگ ها، شکل ها و اعداد مشکل دارد.

- فوق العاده بیقرار است و براحتی حواسش پرت می شود.

- نمی تواند از دستورات یا قواعد پیروی کند.

کودکستان تا کلاس چهارم

- در یادگیری ارتباط بین حروف و صداها کند است.

- نمی تواند صداها را با هم ترکیب کند تا کلمات را بسازد.

- اشتباهات ثابتی در خواندن و هجی کردن دارد.

- مشکلاتی در به یاد آوردن توالی ها و گفتن زمان دارد.

- در یادگیری مهارت های جدید کند است.

- در برنامه ریزی مشکل دارد.

کلاس پنجم تا سوم راهنمایی

- در یادگیری پیشوندها، پسوندها، ریشه کلمات و سایر روش های خواندن کند است.

- از خواندن با صدای بلند پرهیز می کند.

- در ریاضیات با مسأله های نوشتنی مشکل دارد.

- در قسمت واحدی از یک متن نوشته شده یک کلمه را به صورت های مختلفی هجی می کند.

- از تکالیف خواندنی و نوشتنی پرهیز می کند.

- در به یادآوری و درک آنچه خوانده است، مشکلاتی دارد.

- کارها را به کندی انجام می دهد.

- مشکلاتی در درک، یا تعمیم دادن مفاهیم دارد.

- دستورات و اطلاعات را اشتباه می خواند. هالامان ترجمه ماهر – 1380)

کودکان دیر آموز :

اکثر کودکانی که با نام دیر آموز شناخته میشوند بر خلاف تصور اطرافیان ومربیان فاقد استعداد نیستند بلکه مطالب را دیرتر از

سایر کودکان فرا می گیرند. تعدادزیادی از این گروه با استفاده از روش های خاص آموزشی به تدریج به پای سایر

کودکان می رسند. کودک دیر آموز نیز مانند هر کودک دیگر باید از آموزش و پرورش صحیح ومناسب خود استفاده کند.

مربیان باید این گونه کودکان را به سرعت سناسایی نمایند و با ترتیب ساعاتی فوق العاده و تکرار و غنی سازی برنامه

مدرسه را برای آنان چون زندانی سرد ومحیطی غیر قابل پذیرش نسازند. تعداد این قبیل دانش آموزان در مدارس بسیار

است که توجه مدرسه و مربی می تواند به سهولت مشکل آنان را بر طرف سازد و تحصیل ومدرسه را برای آنان قابل هضم نماید.

بسیاری از کودکان دیر آموز ممکن است پس از مدتی چون سایر کودکان وحتی بهتر از آنان دروسی مختلف را فرا گیرند.

نباید فراموش کرد که نوابغ ودانشمندانی چون ادیسون و نیوتن در آغاز کودکی جز کودکان تنبل و دیر آموز بوده اند ولی

بعد ها شکوفایی خاصی در آنان ظاهر گشته است. نقصان توانایی فرد در فراگیری ممکن است معلول برخی مسایل

جز ءی باشد که با بر طرف شدن علت کودک به حال عادی خود برگرددو در فراگیری حتی بهتر از دیگران شود. لذادر این

مورد نباید شتاب کرد وبا عناوینی چون تنبل و کودن آینده وی را خراب نمود.

 

دیر آموزی را نباید خصلتی فطری دانست بلکه ممکن است معلول بیماری تعلیم وتربیت ناصحیح ،محیط خانوادگی

نامناسب ،فقر غذایی ،بی دقتی وحتی رفتار ناصحیح مربی و اطرافیان ،رفع علت وکوشش در رغبت در دانش آموز

در اکثر موارد نتیجه ای مفید داشته است.

جداسازی کودکان دیر آموز از سایر کودکان وتشکیل کلاس جداگانه برای آن ها صحیح نیست وباید به آنان در میان کودکان

دیگر با توجهی بیشتر آموزش داد. ضمنا مربیان و پدران و مادران این گونه کودکان نباید توقعی ما فوق استعدادوامکان

از آنان داشته باشند وباید مقدورات وقدرت آن ها را در نظر گیرند. توجه به بهداشت روانی همچنین خانواده و محیط زندگی

این گونه کودکان را نباید از نظر دور داشت.

 

کودکان دیرآموز گاهی ازآن جهت که نمی توانند خود را با کلاس و همکلاسان وفق دهند منزوی می گردند. در بازی های

گروهی شرکت نمی کنند وبیشتر به تماشای بازی تا شرکت در آن رغبت نشان می دهند. مربی بایددر این مورد

وی را بهشرکت در بازی تشویق کند. حتی در مواردی مربی میتواند با شرکت خود در بازی وطلب کمک از دانش آموز

منزوی وب رابه شرکت در بازی راهنما کرد.

کودکان دیر آموزممکن است گاهی بر عکس شرور و پرخاشگر کردند وبه سبب ناهماهنگی با کلاس وسرزنش مربی نوعی نا سازگاری در آنان به وجود آید وبکوشندتا از طریق پرخاشگری، دروغ گویی،

خیالبافی و گفتن مطالبی که صحت ندارد به جبران حقارتی که به سبب ناهماهنگی باکلاس وسرزنش مربی احساس نموده اند از این طریق بین هم کلاسان کسب شخصیت کنند.

نباید فراموش کرد که کودکان دیر آموز چون سایر کودکان می اندیشند، استدلال می کند ودوست دارد که از نظریاتش

استفاده شودو به افکارش احترام گذارند. (پاکزاد 1368)

مشکلات املا نویسی :

مشکلات املا نویسی انواع مختلفی دارد که عبارتند از جا انداختن کلمات – وارونه نویسی – غلط نویسی حروف – ننوشتن

حروف ع – اشتباه در نوشتن کلمات استثنا مانند (حمزه – خوا – و - ئ ) – اضافه نویسی حرف – ننوشتن تشدید –

اشتباه سمعی و تلفظی – کم و زیاد گذاشتن دندانه – اشتباه نوشتن شکل ظاهری حروف – اشتباه در نوشتن

رسم الخط جدا نویسی – متصل نویسی کلمات – کم و زیاد سر کج – قرار دادن ه در آخر کلمات –

علل مشکلات املا نویسی :

برخی از اشکالات عمده دانش آموزان به صورت آموزشی می با شد. اشتباه نویسی در شکل ظاهری حروف نوشتن

که در موقع تدریس هر درس بر این کلمه هایی که دانش آموزان اشکال دارند باید بیشتر تمرین و تکرار شوند که اغلب

این ها کلماتی هستند که دانش آموز آن را خوب یاد نگرفته ویا در ذهنش نیست.

ضعف حافظه دیداری – یعنی این که دانش آموز شکل کلمه را در ذهن خود فراموش می کند.

ضعف آموزشی – یعنی این که فرد طریقه نوشتن صحیح را خوب یاد نگرفته است.

وارونه نویسی کلمه را وارونه می نویسد ضعف در دقت – قرینه نویسی- ضعف در حساسیت شنیداری

جدول غلط های املایی و نوع آن
 

نارسا نویسی :

اصطلاح نارسا نویسی در مورد کودکانی به کار می رود که به رغم داشتن هوش طبیعی بسیار بد می نویسد. این کودکان

از نظر جسمی و حسی مشکل قابل ملاحظه ای ندارند. از امکانات محیطی – آموزشی مناسبی برخوردارند و دارای

نابهنجاری شدید رفتاری نیستند و در عین حال پیشرفت آموزشی آنها نسبت به بهره هوشی ،سن و امکانات آموزشی

شان به مراتب کمتر است. آنان در یک یا چند ماده درسی که مربوط به نوشتن و املا است به وضوح مشکل دارند

.نارسا نویسی اختلاللی ویژه در یادگیری محسوب می شود. نارسا نویسی در مورد کودکانی به کار می رود که

به رغم برخورداری از هوش طبیعی بسیار بد می نویسند معمولا این کودکان از نظر حواس بینایی،شنوایی و...سالم هستند

. از امکانات خانوادگی و آموزشی وبه طور کلی از محیط مناسبی برخوردارند دارای نابهنجاری شدید اخلاقی نیستند.

با وجود همه این ها پیشرفت آموزشی و درسی آنها به طور قابل ملاحظه ای کمتر از بهره هوشی  سن و امکانات آموزشی

است که آنها از آن برخوردارند.این دسته از دانش آموزان در یک یا چند ماده درسی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم

به نوشتن املا مربوط است مشکل دارند.

به طور معمول به دانش آموزانی برچسب نارسایی زده می شود که دوسال اول دبستان را پشت سز گذاشته باشند

و به نوشتن غلط های فاحش وزیاد ادامه دهند.این دانش آموزان طبقه ای ازدانش آموزان با اختلافات ویژه یادگیری را

تشکیل می دهند.

باید به خاطر داشت که در بسیاری از موارد مشکلات نوشتن (رو نویسی)و املا (دیکته) دانش آموزان ممکن است

به علت تدریس ناکافی ونادرست معلمان تازه کار که خود از آموزش کافی برخوردار نیستند باشد ویا به دلایلی

مانند غیبت های طولانی  ومکرر دانش آموز یا معلم ،تغییر مدرسه،کلاس های پرجمعیت،روابط نامطلوب معلم و

دانش آموز وبرنامه درسی نامناسب ومانندآنه باشد که در این صورت مشکل دانش آموز با تعریف مذکور تطابق

ندارد واحتمالا با رسیدگی به وضع موجود واصلاح آن برطرف می شود.(سیف نراقی و نادری 1374صص289و299)

 

تشخیص نارسا نویسی مستلزن توجه به مراحل زیر است:

1-اندازه گیری سطح هوش کودک

2-آمایش عصبی ونیز حواس پنج گانه

3-بررسی امکانات ومحدودیت های آموزشی(کلاس مدرسه)؛برای مثال شیوه تدریس معلم نمره های درسی ،غیبت

دانش آموز،جمعیت کلاس و...

4-بررسی لازمبه منظور آگاهی از وجود یا نبود نابهنجاری های عاطفی ورفتاری در خانواده و مدرسه 5-بررسی لازم

در زمینه مواردی که در مبحث علل به آن ها اشاره کردیم مواردی از قبیل مهارت خواندن ،ادراک فضایی

،هماهنگی چشم و دست ،برتری جانبی،حافظه بینایی و شنوایی و...(هالاهان ترجمه جوادیان)

درمان اختلالات یادگیری :

رفتاردرمانی

روان درمانی

کاردرمانی ذهنی

گفتار درمانی  و  یکپارچه سازی حسی

 

فعالیتهای درمانی بکاررفته:

بیو فیدبک

تحریکات وستیبولار

تحریکات حسی (سطحی، فشاری، عمقی) در اندامها و بدن

تقویت مهارتهای ادراکی-حرکتی

تقویت مهارتهای ارتباطی (کلامی و غیرکلامی)

تقویت مهارتهای خودیاری

تقویت مهارتهای شناختی و ترسیمی (پاکزاد 1376)

نکاتی در مورد املا نویسی :

- فضا سازی ایجاد فضای آرام شاد ولذت بخش

- پس از بازی های شاد وقت مناسبی برای املا می باشد بنابراین می توان بعد از زنگ ورزش در برنامه املا را گنجاند

تا دانش آموز از این درس لذت ببرد.

- طرح املای خلّاق علاقه بچّه ها را به این درس بیشتر می کند.

- از املای یک سویه پرهیز شود.

- گاهی استراحت میان املا ضروری است. (همان )

درمان اختلالات املا نویسی

تقویت حافظه دیداری ،تقویت حافظه شنیداری ،تقویت عضلات وماهیچه دست برای تند نویسی از جمله کارهایی است

که باید برای دانش آموزان انجام شود از قرار زیر است.

- مچاله کردن کاغذ یا روزنامه باطله به شکل سرگرم کننده ویا به حالت مسابقه بین والدین وفرزند

- بازی با خمیر بازی ویا گل مجسمه سازی

- برش اشکال هندسی وغیره بر روی کاغذ ومقوا به وسیله قیچی کوچک

- بازی با راکت پینگ پنگ جهت تقویت مچ دست

- پیچاندن نخ دور قرقره

- تغذیه مناسب وپر کالری (همان )

جهت تقویت هماهنگی بین دیدن وحرکت وافزایش دقت

- نشانه گیری به وسیله توپ یا پرتاپ توپ به داخل سبد

- تیله بازی

- پرتاپ حلقه های پلاستیکی برروی تیرکهای عمودی

- تیراندازی ونشانه گیری توسط تفنگ های پلاستیکی

- نخ کردن سوزن درشت وبه تدریج سوزن ها کوچک تر کردن سوزن

- ردکردن مهره های توخالی از نخ وساختن گردنبند

- حمل لیوان پر از آب هنگام راه رفتن وتلاش در نریختن آب از لیوان

- دوخت ودوز ساده

تقویت حافظه دیداری و شنیداری

- بازی نشان دادن تصاویر رنگی وسپس پنهان ساختن تصویر و از کودک درباره آن سوال کردن

- چندین کارت مصور را به کودک نشان می دهیم.پس از این که کودک به آن نگاه کرد وآن را به خاطر سپرد

از او می خواهیم که چشمان خود را باز کرده و بگوید کدام کارت حذف شده است.

- همین بازی را می توان در ترتیب چیدن کارتها انجام داد وجای آنها را عوض کرد و کودک باید بگوید کدام دو کارت

جابه جا شده است.

- بازی معروف دیدن اشیا اتاق وپنهان ساختن یکی از اشیا اتاق وقتی کودک بیرون رفته باشد آن گاه کودک به اتاق

آمده و باید حدس بزند کدام شی پنهان شده است.

- به او اشیا مختلف را نشان داده ونام می بریم وسپس از او می خواهیم نامشان را به یاد آورده وبگوید.

- لیوانهای هم اندازه را با مقادیر مختلف آب پر می کنیم تا ضربه زدن به آنها نت های موسیقی مختلفی تولید شود؛

پس از چند بار تمرین کودک باید با چشمان بسته صدای مخصوص هر لیوان را تشخیص دهد.

-ضبط صداهای مختلف (گریه،خنده وضربه به اشیا مختلف و...) وپخش مجدد آنها وتشخیص صدا از طرف کودک.

-ضبط صدای کودک هنگام خواندن کلمات و پخش مجدد آنها و یافتن کلمه مورد نظر پس از شنیدن صدای خودش از ضبط صوت.

- گوش دادن به صدای ضعیف رادیو وضبط وپس از آن بازگو کردن آنچه شنیده است.

- برای  درمان نارسائی های ادراکی(به ویژه ادراک بصری اشکال دو بعدی):

- استفاده از لوح های آموزشی شکل های ساده و پیچیده وکپی کردن آن شکل ها به دفعات (خطوط

ساده،صاف ومستقیم،منحنی ،دایره،چند وجهی و...

- پرکردن شکل های نقطه چین یا نقاشی حیوانات و...که به شکل نقطه چین رسم شده است.

- استفاده از تصاویردرهم ومبهم وپیدا کردن اشیا یا حیوانات به خصوص در تصاویر شلوغ.

- رسم ناقص حروف (در اندازه های درشت و ریز و کامل کردن انها توسط کودک

برای بهبود نارسایی در هجی کردن و صدا کشی می توان از روش های زیر استفاده کرد:

- استفاده از هجاهای بی معنی ساده (مثل ال-اب –ات-اج و...)و سپس هجاهای مشکل تر و دوبخشی

(تی تی-زازا-بی باسی باو...)

می توان از کودک خواست اولین حرف چند کلمه را بنویسد در صورت موفقیت دوحرف اول یا دوحرف آخرکلمه

را تشخیص داده و بنویسید.

نتیجه گیری :

می توان از راه تشخیص و شناسایی درست و زود هنگام وبا استفاده از آموزش راهبرد های مناسب و در نظر گرفتن

سبک یادگیری و ویژگی های روان شناختی هر کودک به این گروه از دانش آموزان کمک کرد. با توجه به موارد

ذکر شده در مقاله وعلل وطرز درمان  اختلالات یادگیری قابل درمان هستند بنابراین معلم حساس وفعال و

خلاق می تواند شاگردانی که اختلال یادگیری دارند را بهبودبخشد. با آرزوی موفقیت همه معلمان زحمت کش .

 
تاریخ: دو شنبه 16 دی 1392برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 

کلیدهای آموزشی ، اگر قفل مشکلات آموزشی را باز نکنند، در آن ها هم نمی شکنند. این کلیدها در واقع نکته های باریک تر از مویی هستند که رعایت آن ها به بهبود مدیریت کلاس درس می انجامد

·        سعی کنید چشم خود را به داشته های دانش آموزان بدوزید ، نه به نداشته های آنان.

·        همه به محرک نیاز دارند ، تشویق نوعی محرک است .

·        اگر دانش آموز درسی را خوب بفهمد ، از آن درس و کلاس راضی است .

·        انتقاد سازنده را همیشه با بیان یکی از ویژگی های مثبت دانش آموز آغاز کنید.

·        رفتار را سرزنش کنید ، نه شخصیت را . شما را دوست دارم ، اما کار شما را دوست ندارم .

·        برای تسلط بر دانش آموزان ، ابتدا باید بر خودمان مسلط باشیم .

·        همه ی شاگردان را حد متوسط بدانیم و انتظار معجزه از آن ها نداشته باشیم .

·        در وجود دانش آموز ضعیف یا بد ، خوبی ها را بجویید و آن ها را تقویت کنید.

·        هرگز دانش آموز را به کاری که نمی توانید ، تهدید نکنید؛ چرا که او طرف برنده خواهد شد.

·        فرمول تنبیه را پاک کنید و فرمول تشویق را جایگزین کنید.

·        بهداشت کلامی خود را رعایت کنید.

·        دانش آموزان آن گونه که ما می خواهیم نمی شوند ، بلکه آن گونه که هستیم می شوند.

·        برای رسیدن به هدف های خود در کلاس ، مثبت فکر کنید.

·        برای اثر گذاری بر دانش آموزان ، ابتدا باید بر خواسته های آن ها توجه کنید .

·        یاد ندهیم ، از هم یاد بگیریم . حاکم شدن یک سلیقه ، نه شدنی است نه مطلوب .

·        چشم دانش آموز به رفتار ما و گوش او بر گفتار ماست . پس باید مواظب باشیم چه می کنیم و چه می گوییم .

·        با روش تدریس دیروز نمی شود دانش آموزان امروز و فردا را آموزش داد.

·        نظم کلاس نتیجه ی تدریس خوب است و تدریس خوب نتیجه ی طرح درس خوب .

·        بهترین پادزهر معلم برای بد رفتاری دانش آموز این است که مایل باشد به دانش آموز کمک کند.

·        برای آنکه به ذهن دانش آموز راه یابند ، ابتدا باید به دل او راه پیدا کنید.

·        برای آنکه به ذهن دانش آموز راه یابید ، ابتدا باید به دل او راه پیدا کنید.

·        تکالیف باید تابع توان دانش آموز باشد و مایه ی سرگرمی ، نه مایه ی عذاب .

تاریخ: دو شنبه 16 دی 1392برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 1- مدیریت برنامههای آغازین

2- مدیریت زنگ تفریح

3- مدیریت شناخت فراگیران

4- مدیریت حضور و غیاب

5- مدیریت طراحی سایر برنامههای کنترلی

6- مدیریت برنامهریزی و سازماندهی فعالیتهای آموزشی

7- مدیریت بهرهجویی از ارتباطات عاطفی و کلامی مناسب با فراگیران

8- مدیریت ایجاد و اعمال ارتباطات، مناسب با فراگیران و همکاران

9- مدیریت اعمال روشهای انضباطی

10- مدیریت ایجاد انگیزه در میان فراگیران، شامل تشویق و

تأکید بر ویژگیهای مثبت آنان

11- مدیریت بهرهجویی از تجربهها و اندیشههای دیگران

12- مدیریت زمان

13- مدیریت برخورد

14- مدیریت آشناسازی همکاران با آخرین یافتههای علمی

و پژوهشی و بهرهجویی از این یافتهها

15- مدیریت بهرهجویی از اختیارات تفویضشده

16- مدیریت ایجاد گروه های دانشآموزی در امور مدرسه

17- مدیریت تشکیل و بهرهجویی از شورای دانشآموزان در کارهای مدرسه.

این 17 محور در واقع نشان دهنده آن است که تمام مسؤولیتها و کارهای

یک معاون مدرسه به تمام معنا مدیریتی است و معاون مدیر میانی مدرسه است

و بیشک چرخ اداره و رهبری مدرسه، بدون اراده و تدبیر او نخواهد چرخید.

هر یک از این 17 محور به شاخههای گوناگون تقسیم میشود که پیشبرد

اهداف موردنظر بسیار نقش اساسی را ایفا مینمایند.

یک معاو با تقسیمبندی هر یک از این محورها میتواند برای اداره

مدرسه خود، تدابیر مناسبی را در نظر بگیرد. مسلماً با همکاری

سایر همکاران و اولیا و دانشآموزان و از همه مهمتر خود فراگیران

میتوان مدرسهای پویا، پرتحرک و هدفمند به همراه جلوههایی از

الفت و دوستی و تفاهم در کنار آموزش بنیان نهاد.


 

 تاریخ: شنبه 14 دی 1392برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 

می توانید به هر تاریخ ادبیات جدید که می رسید بارمز وحرکات دست  که مثلا با تغییر صدا هم همراه است،آنها را در ذهن بچه ها ماندگار کنید. اگر موقع آموختن وحفظ کردن ،تصویر سازی ذهنی هم انجام شود ،عالی و موثر است. چون باید ارتباطی زنجیره ای بین هر چیز برقرار کنید تا به خاطر آورید. 

 

مثلا این سه کلمه را با کسره وپشت سر هم  طوری که به حرف میم که می رسید محکم تر بگویید. ( مثنوی معنوی مولوی )وبچه ها هم تکرار کنند. 

 یا این که کلمه خواجه عبدالله انصاری را در داخل عدد پنج بنویسید یعنی مربوط به قرن 5 است.

یا اینکه این کلمه ها را که به حرف (ش) می رسد پررنگ تر ومحکم ادا کنید. (گلشن راز شبستری قرن هشت )وحرف (س) را در اینجا غلیظ تر بگویند. ( گلستان وبوستان سعدی  ) یا اینکه کنار کلمه گلستان ،گل بکشند که یک برگ دارد داخل گل بنویسند نظم وداخل برگ بنویسند نثر یعنی کتاب گلستان هم نظم وهم نثر دارد.وکنار بوستان درختی بکشند داخل درخت بنویسند شعر یعنی بوستان فقط نظم است.

 

واما چند مثال برای  دیگر آثار:

نادر ابراهیمی، دور از خانه ،خانه ای برای شب ساخت وبا سه دیدار ،کلاغها ،و سنجاب ها را در قصه های ریحانه خانم،ملاقات کردوقصه سار وسیب را سرود. 

قیصر امین پور ،به قول پرستو ،در کوچه آفتاب ،بود که مثل چشمه مثل رود ، جوشید ودر آینه های ناگهان ،

تنفس صبح را آغاز کرد. 

محمود کیانوش ،بنیان گذار شعر کودک ،میگه: نوک طلایی در باغ ستاره ها ،زبان چیزها را آموخت و

آفتاب خانه ماشد. 

محمد جواد محبت ،در کوچه باغ آسمان گفت : بابال این پرنده سفر کن ویک دفعه رگبار کلمات ریخت. 

نصرالله مردانی ،هم که خون نامه خاک را با ستیغ سخن نوشت وبا آتش نی ، قیام نور را راه اندازی کرد. 

نیما یوشیج که همان علی اسفندیاری است وپدر شعر نو ، گفت: ای شب ، افسانه و قصه رنگ پریده را گوش کن. 

نظامی این مرد داستان پرداز 6تا ملخ گرفت. (یعنی در قرن 6 می زیست و هر یک از حروف ملخها به یکی از کتابهای او اشاره دارد. ) م  مخزن الاسرار   ل  لیلی ومجنون   خ  خسرو وشیرین  ه  هفت پیکر  

والف  اسکندر نامه   

دکتر علی شریعتی ،در کویر ،اسلام شناسی را نوشت وگفت : فاطمه فاطمه است

طاهره ایبد به هوای گل سرخ رفت به باغچه توی گلدان. 

سید جعفر شهیدی ، تنها نبود به همراه ابوذر وسجاد و فاطمه و زینب ،انقلاب بزرگ را نوشت وبا توجه به محدودیت در اسلام گفت: جنایتکاران به چه می اندیشند؟

تاریخ: پنج شنبه 5 دی 1392برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 

روش ساخت ايميل  دانلود
تاریخ: سه شنبه 26 آذر 1392برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي
آخرین مطالب

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 8 صفحه بعد

آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی
ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 11
بازدید دیروز : 222
بازدید هفته : 411
بازدید ماه : 2188
بازدید کل : 1072235
تعداد مطالب : 821
تعداد نظرات : 1
تعداد آنلاین : 3...................... ......................................................................... ................................................................... ....................................................................................... .....................................................................................

................................................................................................ .................................................................... Online User ..................................................................... .........................................................................

خبر های مهم فرهنگیان

............................................................................. ..........................................................................
khabarkhoon.com
..............................................................................
معلم لینک
.........................................................................
معلم بلاگ
............................................................. ............................................................................................

آوای فرهنگی

..........................................................................................